Abonnementvilkår for Smakelig Pluss

ABONNEMENTSVILKÅR FOR SMAKELIG PLUSS

Smakelig Pluss er en digital abonnementstjeneste som er levert av Media-Gruppen A/S

Disse vilkårene regulerer kjøp og bruk av Smakelig pluss («Vilkårene»). Ved å bruke tjenesten godtar du, og er bundet av, Vilkårene og personvernerklæringen, se punkt 10 under. Vi anbefaler deg å lese Vilkårene nøye før du tar tjenesten i bruk.

1. Kjøp av abonnement

Når du kjøper abonnement på Smakelig Pluss får du tilgang til tjenesten til du eventuelt velger å si opp abonnementet. Abonnementet er personlig.

Abonnementet gir tilgang ut avtaleperioden som er angitt i bestillingen, og fornyes automatisk i henhold til det som fremgår av bestillingen med mindre du sier det opp i tråd med reguleringen i punkt 6.

For å få tilgang til Smakelig Pluss betaler du med vipps og får direkte tilgang så fort betalingen er gjort.

Som abonnent vil du få tilgang til eksklusive saker på smakelig.com, på nett.

2. Priser

Alle priser er oppgitt i norske kroner. Tjenesten er p.t. fritatt for mva. Vi gjør vårt beste for å oppgi korrekt og oppdatert informasjon på våre nettsider, men tar forbehold om at feil kan forekomme.

Media Gruppen A/S forbeholder seg retten til å endre prisene på Abonnementet med 14 dagers varsel. De nye prisene kunngjøres i produktet og på våre nettsider.

En prisendring til din ugunst vil bare bli gjort gjeldende hvis du har fått varsel om endringen. Du kan når som helst si opp Abonnementet ved prisendringer med virkning fra det tidspunkt da prisendringen trer i kraft.

Hvis du har inngått en avtale med et introduksjonstilbud eller redusert pris som følge av en kampanje eller lignende, står Media Gruppen fritt til å sette opp prisen til ordinær pris etter denne perioden.

3. Angrerett

Angrerettloven gir deg rett til å angre på kjøp av et abonnementsprodukt ved å melde fra til kundeservice innen 14 dager etter at avtalen ble inngått.

Angrerettloven gjelder kun ved forbrukerkjøp. Foretak har ikke angrerett.

4. Reklamasjon

Reklamasjon på feil, mangler og forsinkelser ved abonnementstjenesten må gjøres til  kundeservice  snarest mulig.

5. Oppsigelse av abonnementet

Abonnementet på Smakelig Pluss kan sies opp når som helst før vederlag for ny avtaleperiode forfaller til betaling. Betaling for hver enkelt avtaleperiode forfaller 48 timer før ny avtaleperiode begynner å løpe. Hvis avtalen eksempelvis fornyes den 4. januar, vil betalingen for den nye avtaleperioden forfalle til betaling den 2. januar. Oppsigelse må da skje senest 1. januar. Oppsigelsen kan gjøres gjennom «mine sider» eller gjennom å kontakte kundeservice på telefonnummer .

Dersom Abonnementet på Smakelig Pluss har blitt forskuddsbetalt og sies opp mens Abonnementet løper, kan du be Media Gruppen om at Abonnementet stanses umiddelbart mot refusjon av betalt beløp for den gjenværende avtaleperioden. Ved slik tidlig oppsigelse frafaller du samtidig fordelen du har fått av Media Gruppen i form av rabatt på tjenesten i den perioden som allerede har løpt av tiden som er forskuddsbetalt. Dette innebærer at refusjonen fra Media Gruppen skal beregnes basert på forhåndsbetalt beløp og som om det ikke var gitt rabatt på Abonnementet i den perioden som har løpt.

6. Endring av produkter og tjenester

Media Gruppen forbeholder seg retten til å endre eller terminere produktene, tjenestene og kombinasjoner av produkter og tjenester som tilbys i Abonnementet. Endringer kan eksempelvis skyldes uforutsette hendelser, tap eller endring av rettigheter til innhold, markedsutvikling og produktutvikling.

Dersom vilkårene endres vesentlig, eller endres til din ulempe, vil vi varsle deg om dette senest 14 dager før de endrede vilkårene trer i kraft, og sende deg oppdaterte brukervilkår på e-postadressen du har oppgitt ved registrering.

De til enhver tid gjeldende Vilkårene er de som er publisert her. Dersom endringene gjøres til ulempe for deg kan du si opp Abonnementet senest 48 timer før endringen trer i kraft.

7. Immaterielle rettigheter

Media Gruppen eller parter som Media Gruppen har en særskilt avtale med innehar alle immaterielle rettigheter til abonnementstjenesten og innholdet på Smakelig Pluss.

Ved å kjøpe Abonnementet og benytte seg av dette får du ikke noe eierskap eller lisens til noen immaterielle rettigheter i tjenesten eller innholdet på Media Gruppen sine sider. Varemerker, logoer og andre lignende tegn eller symboler som vises på Media Gruppen sine sider, eller som en del av abonnementstjenesten, tilhører Media Gruppen og Smakelig.com.

8. Personvern

Når du kjøper Abonnementet fra Smakelig og Media Gruppen, eller bruker våre nettsider vil vi samle inn personopplysninger om deg for å kunne gjennomføre kjøpet og levere Abonnementet du har kjøpt, samt for å kunne sende deg gode tilbud i den utstrekning vi har lov til det.

9. Brudd på Vilkårene

Ved brudd, eller mistanke om brudd, på disse Vilkårene forbeholder Media Gruppen seg retten til å terminere Abonnementet ditt med umiddelbar virkning. I slike tilfeller vil Media Gruppen sende deg en orientering om dette på e-postadressen du har oppgitt ved registrering. I slike tilfeller kan Media Gruppen også nekte deg å opprette Abonnementet på nytt. Slike avgjørelser er endelige.

10. Ansvar

Media Gruppen tilstreber å til enhver tid levere Smakelig Pluss på en profesjonell måte. Imidlertid må Media Gruppen fra tid til annen gjennomføre oppdateringer og vedlikehold av Smakelig Pluss av sikkerhetsmessige, tekniske eller operative årsaker. I disse periodene vil tjenesten kunne være utilgjengelig. Media Gruppen forbeholder seg også retten til å stenge tjenesten.

Media Gruppen gir ingen garanti for at informasjon gitt av Media Gruppen eller av tredjeparter på Smakelig Pluss til enhver tid er korrekt, komplett eller oppdatert.

Smakelig Pluss kan inneholde lenker til tredjeparters nettsider. Media Gruppen fraskriver seg ethvert ansvar for innholdet på eller tilknyttet tredjeparters nettsteder. Vi oppfordrer deg til å nøye gjennomgå brukervilkår og personvernerklæringer for alle nettstedene du besøker.

Media Gruppen er kun ansvarlig for erstatning som du som kunde har krav på etter digitalytelsesloven.

Er du næringsdrivende, er Media Gruppen ikke ansvarlig for tap eller noen eventuelle skader som skulle oppstå i forbindelse med tjenesten. Dette omfatter blant annet eventuelle følgeskader, tap av fortjeneste eller forretningsmuligheter eller skader som skyldes tap av data eller tap av tilgang til Smakelig Pluss.

11. Kundeservice og kontaktinformasjon

For å få hjelp med spørsmål du har er du velkommen til å sende en mail til post@media-gruppen.no,

Media Gruppen A/S

Organisasjonsnummer: 928 174 417

Postadresse: Eikelunden 18, 1570 Dilling

Telefonnummer: 980 55 554

12. Lovvalg og klagemuligheter

Avtale om tegning av Abonnementet på Smakelig Pluss reguleres av norsk rett. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du ta kontakt med Forbrukertilsynet for mekling. EU-kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i en annet EU eller EØS-land. Klagen inngis via denne lenken.