Gjør du dette på en søndag kan det koste deg dyrt!

content-marketing

Anbefalt

ny-nettside

De fleste av oss har gjerne fulle og hektiske arbeidsuker og da får både hagen og hjemmet svi. Da er det greit med et par dager gjennom helgen hvor du kan forsøke å få unnagjort alt som henger over deg. Kanskje er du vant til å stå opp tidlig hele uken og gjør det samme gjennom helgen. Da kan det være ekstra fristende å hive seg over hagen med både kantklipper og gressklipper. Det burde du derimot være ytterst forsiktig med.

Det samme gjelder om du har noe som du ville fikse i huset som innebærer f.eks høylytt saging. Vil du toppe det hele med å skru litt på bilen så naboene hopper himmelhøyt i morgentimene. Da kan du regne med å kanskje ende opp med noen kostbare utgifter.

Helligdagsfred og utilbørlig larm

Det er i følge lovverket ikke lov til å forstyrre med «utilbørlig larm» på søndager og helligdager, mellom klokken 00 til 24.00, noe som vil si hele dagen. På alle «aftener» skal det være rolig fra klokken 16.00. Bryter du denne freden så er det faktisk ulovlig og kan straffes med bøter. Men hva er «utilbørlig larm»?

gressklipper

Velger du å sette i gang med både gressklipping, saging og alt annet som er støyende så gjør du faktisk noe som er ulovlig og du kan både anmeldes og straffes.

Selv om det er ulovlig å ødelegge helligdagsfreden så er det ikke alltid at man får bøter. Som regel forsøker politet å komme frem til en god løsning ved hjelpe av mekling og dialog.

Bråkete hagearbeid

Felle et tre hovedbilde

Selv om du kan føle at du ofte er presset på tid så burde du la være å drive øredøvende hagearbeid og forbedringer på huset på søndager og andre helligdager. Å sette i gang kappsaga og spikerpistolen er ikke veldig heldig på røde dager. Er det slik at du virkelig ikke har noen annen utvei bør du ta en prat med dine nærmeste naboer og komme til en løsning som alle kan leve med. For i disse tilfellene har faktisk den «fornærmede » naboen loven på sin side og resultatet av å presse på kan koste deg dyrt.

Lek og moro

trampoline

Det er ikke riktig slik at politiet skal slå hardt ned på lek og moro. Men har du barn som har trampoline i hagen så kan det å la barne hyle i veg tidlig en søndagsmorgen også bli sett på som utilbørlig larm. Men samtidig så er det slik at hvis du bor i et nabolag så må du regne med litt liv og røre, og som nabo bør du holde deg for god til å klage i tide og utide. Ta heller en prat med naboen og be om at barna kanskje kan vente litt selv om det bobler i kroppen en tidlig morgen.

Det er faktisk så mange som bryter helligdagsfreden og forstyrrer med utilbørlig larm at flere hundre saker havner hos konfliktrådet hvert år.

Visste du at i den perioden det er lov med hummerfiske som er det faktisk ikke lov til å hverken trekke eller sette teiner på søndag.

Du kommer langt med litt vanlig høflighet og omtanke. Særlig hvis du bor i et tett nabolag, da gjør du best i å vise litt hensyn. Selv om du kanskje ikke får bøter ved å hive deg rundt med hekkesaksen på en lørdag er det vel best for naboskapet om du lar være hvis naboene har gjester. Naboen kan faktisk melde deg til politet selv om det hverken er søndag eller helligdag, men kun av den grunn at du lager unødvendig støy.

Lykke til og forsk å holde et godt naboskap ?

 

Flere artikler