Gjør du dette risikerer du fengselstraff

content-marketing

Anbefalt

ny-nettside

Fra April og utover er det mange steder det er populært å sette poteter. Dyrking av poteter har eksplodert det siste året og mange utsalg gikk tomme for settepoteter tidlig i sesongen i fjor, og hva gjorde mange da? Jo, da satte de vanlige matpoteter i jorda. Det er virkelig fy fy å plante matpoteter i jorda, og kan i verste fall få fatale konsekvenser for den som setter potetene, og for potetbøndene i nærheten av deg.

Setter du feil poteter i jorda kan du i ytterste konsekvens få opptil to år i fengsel, og potetbøndene kan risikere å få 40 års karantene. For en potetbonde vil det ødelegge hele hans livsgrunnlag

Matpoteter

poteter

Matpoteter kan i værste fall spre farlige plantesykdommer. Selv om de ser friske ut kan de inneholde organismer som kan smitte fra din kjøkkenhage og over til jordet til bonden og gjøre ubotelig skade. Det skal faktisk veldig lite til før du kan være med på overføre smitte. Det kan være så lite som at du har brukt støvler i din egen kjøkkenhage også tar du deg en spasertur med de samme støvlene og rusler langs et jorde, og dermed var det gjort. Du spredde plutselig plantesykdommer fra kjøkkenhagen din til jordet til bonden. Det både bør og må du unngå. 

Settepoteter

poteter-3

De som dyrker poteter er faktisk lovpålagt å bruke settepoteter. De er avlet frem på et sykdomsfritt område og underlagt sterk offentlig kontroll. Skal du dyrke poteter kan du kjøpe settepoteter fra et hagesenter, eller du kan bruke settepotetene fra din egen avling.

Om dyrking sier matloven: «Forsettelig eller uaktsom overtredelse straffes med bøter eller fengsel opp til 1 år eller begge deler. På samme måte straffes forsøk og medvirkning. Under særlig skjerpende omstendigheter kan fengsel i inntil 2 år anvendes. «

Har du ikke tenkte deg om og satt et par matpoteter i jorda går det som regel greit, men det er en grunn for lovverket. Nettopp fordi det kan få så store konsekvenser for matbøndene, og du vil ikke være årsaken til at en bonde mister hele sitt livsgrunnlag. Det beste er å bruke settepoteter og glede deg over avlingen du dyrker frem, på lovlig vis.

Lykke til ?

Flere artikler