Dette kan bli både dyrt og vanskelig å få tak i fremover!

content-marketing

Anbefalt

ny-nettside

Nordmenn er glad i morgenkaffen sin og i snitt drikker vi fra 3,7 til 5,3 kopper pr.dag med kaffedrikk. To av disse koppene drikkes gjerne på jobb i løpet av arbeidsdagen mens resten drikkes hjemme eller i en sosial sammenheng. Det er faktisk bare ett annet land som drikker mer kaffe enn oss og det er Finland. For å få tilgang på dette sorte gullet må bønnene importeres og vi importerer det meste av vår kaffe fra blant annet Brasil.

Selv om det meste av kaffen vi drikker brennes i Norge må vi likevel importere bønnene. Vi importerer også ferdig brent kaffe, men vi brenner det meste i Norge selv. Vi kjøper kaffe fra hele verden og på toppen ligger Brasil som i 2019 forsynte oss med hele 15 336 637 kg råkaffe.

Kaffe ser ut til igjen å bli en eksklusiv vare nå som prisene på kaffebønnene har steget med hele 50 prosent frem til nå. I tillegg blir det vanskeligere og. vanskeligere å få tak i denne ettertrakte råvaren. Det er flere årsaker til at vi fremover kan oppleve kaffemangel og vi har sett litt på hvorfor.

Lockdown

lokdown

Vietnam er et av stedene i verden som er store på eksport av kaffe. De er regnet som en storprodusent av den bitre kaffebønnen robusta som brukes i blant annet pulverkaffe og i noen espressoblandinger.

Med corona hengende over skuldrene er det innført strenge restriksjoner i området og bekymringen er stor for at det kan bi vanskelig å få fraktet kaffe ut av landet. Med nedstengning som stadig utvides i områder oppstår det problemer med å få både varer og kaffebønner ut av landet.

I tillegg til eksport problemene har også prisene på robustabønnene steget til det dobbelte så langt i år.

Containermangel

containere

Gjennom hele epidemien har selv Norge blitt berørt fordi land ikke har klart å levere varer som vi har etterspurt. Norge importerer mange av varene fra utlandet og når en epidemi som dette setter inn er det flere varer som blir vanskeligere for oss å få tak.

Etterspørselen etter varer har økt i takt med nedstengning og hjemmekontor, men fraktmarkedet har ikke evnet å holde føle med etterspørselen.

Sammen med økt vareetterspørsel, begrenset kapasitet på frakt samt problemer ved flere havner har prisen på frakt av containere via sjøveien blitt mangedobbelt. Prisene har økt med så mye som fra fire til åtte ganger mer enn normalt.

Vanskelige værforhold

tørke

Brasil står for nesten halvparten av all kaffeeksport i verden og midt oppe i utfordringer med pandemi og containermangel ble brasilianske bønder utsatt for ekstrem tørke og frost.

Brasil har opplevd den værste tørken på over 90 år. Dette skaper store problemer for både bøndene som kan risikere å måtte starte helt på nytt og resten av verden som ønsker seg kaffe som en start på dagen.

Det er ikke tvil om at det kan bli problematisk med kaffeimporten for både Norge og resten av verden fremover. Prisene stiger og tilgjengeligheten er ikke den samme som tidligere. Selv om Norge til nå har klart seg godt gjennom pandemien er verden i en endring. Vi må regne med å betale mer for varene våre og kanskje bør vi regne med at alt ikke fortsetter å være like selvfølgelig for hver og en av oss.

Ta ekstra vare på den kaffen du har, den kan bli gull verdt ?

Flere artikler