Gjør du dette nå kan du havne i fengsel

content-marketing

Anbefalt

ny-nettside

I Norge har vi bålforbud fra 15.april til 15.september hvert år. Det betyr ikke at du ikke kan ha gleden av åpen ild noe sted i denne perioden, men det er noen forhåndsregler du bør ta før du fyrer opp bålet eller grillen. Skulle du være uheldig å være en av dem som er årsaken til en større brann kan du i værste fall bli holdt erstatningsansvarlig og faktisk også bli straffet med fengsel. Selv om du tenner bål, eller griller, på eget område er det faktisk ikke fritt frem. Har det være tørke over lengre tid bør du være ekstra forsiktig. Husk at glør fra grill og bål kan ta fart med vinden og plutselig kan du være årsaken til en brann du ikke hadde til intensjon å starte.

Du kan brenne bål i hagen hvis du er sikker på at det ikke er sannsynlig at det kan begynne å brenne rundt. Har det for eksempel vært en tørr vår er sannsynligheten stor for at det kan ta fyr i mer enn det lille du vil brenne opp.

Husk at du heller ikke skal brenne opp søppel eller andre materialer som er helseskadelig å sette fyr på. Vi har tatt en kikk på hva du bør tenke på og hvilke regler som gjelder for grill-og bål kos.

Totalforbud mot bål fra 14. april til 15. september

Grillplass

Det er totalforbud mot bål i skog og utmark i den gitte perioden, men flere kommuner har områder som er tilrettelagt for både grilling og bål. Dette er områder som er laget for å kunne brukes av allmennheten hele året.

Grille i egen hage

Grille i hagen

Du kan grille og bruke bålpanne i din egen hage hele året. Du kan også brenne bål på åpne strandsoner som ikke er i nærheten av skog eller annen vegetasjon som ilden kan spre seg til.

Husk å alltid sjekke kommunenes hjemmeside for å forsikre deg om at det ikke er igangsatt spesielle lover utover de nasjonale reglene.

Personlig ansvar

brann

Husk at du alltid er personlig ansvarlig når du brenner bål og griller. Du er den som må vurdere faren ved bruk av åpen ild. Skulle du ta unødvendige sjanser og det skulle vise seg å gå galt kan du straffes med alt fra skyhøye bøter til fengsel.

Selv om det er sjelden at en får fengselstraff ved brann som har spredd seg som følge av uaktsomhet ligger det i lovverket at du kan bli straffet hvis overtredelsen viser seg å være grov nok.

Kontakt polit og/eller brannvesen

bål 2

Er du usikker på om du kan brenne bål eller fyre opp grillen kan du ta kontakt med politiet eller brannvesenet. Det samme er hvis du har planer om å fyre opp litt av vårens hageavfall.

Sjekk at det ikke er for tørt og at det ikke er vegetasjon rundt bålet som kan ta fyr og føre til skogbrann. Husk at hvis det blåser godt så kan glør og gnist fra bålet sette fyr på tørre kvister og kratt spesielt nå på våren.

Slukk bålet godt

bål kvist

Skulle du tenne et bål, selv på godkjente plasser, må du alltid sørge for at det er godt slukket når du og dine forlater plassen. Et bål som ikke er slukket godt nok kan fort blusse opp når du har vendt ryggen til.

Bruk av engangsgrill

Grille

Du bør unngå å bruke engangsgriller. Hvert år er de årsaken til flere branner da de fort kan sette fyr på marka den står på. Å bruke engangsgriller er ofte lovregulert for skog og utmark.

Du gjør lurt i å følge de reglene som er satt og i tillegg bruke sunn fornuft. Det går stort sett greit, men du vil ikke være årsaken til skader på skog og bygninger. Er du riktig uheldig kan du få avkorting på forsikringsutbetalingen og fengsel, i graverende tilfeller.

Det er kun noen få måneder i året hvor det kun er lov å grille i hagen eller på bestemte plasser i naturen. Det er fult mulig å nyte deilige dager ute likevel. Planlegg godt, eller bruk grillen hjemme, og vent heller med å sette fyr på hageavfallet senere.

For sankthans-feiringen er det egne lokale regler.

Lykke til ?

Flere artikler